Hjärtlighet till ditt anläggningsprojekt!

Vi vågar vara annorlunda! Vi är de orangea anläggarna!
Vi tror att vårt fokus på ett värdegrundsorienterat arbetssätt ger bäst projektresultat och nöjdast medarbetare.

Välkommen till oss som kund och medarbetare!

 

Vi lever vår värdegrund

Arbetsglädje

Vi sätter arbetsgläden främst då vi tror att det är en framgångsfaktor som långsiktigt genererar nöjda medarbetare och därmed nöjda kunder. Fokus på arbetsglädje ska genomsyra alla beslut och aktiviteter, och vi försöker välja de vägar som genererar mer arbetsglädje hos alla.

Familjeanda

Vi tar hand om varandra som familjemedlemmar. Med humor, värme, kärleksfullhet, respektfullhet och saklighet bemöter vi varandra och personer i vår omgivning. Vi värdesätter allas arbetsprestation, och firar och belönar vid framgångar och bemärkelsedagar. Vi delar med oss till varandra så att alla känner sig sedda och uppskattade.

Passion och nyfikenhet

Vi har en grundtanke att kundengagemang bygger förtroendefulla och långsiktiga relationer. Vi visar nyfikenhet inför kundens utmaningar, och oavsett position inom företaget erbjuder vi vår expertis och agerar konstruktivt för att hitta de bästa lösningarna.

Transparens och öppenhet

Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till vår verksamhet känner sig välkomnade och respekterade. För att möta verksamhetens utmaningar arbetar vi nära varandra. Detta ställer krav på oss att vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar med varandra och personer och organisationer i vår omgivning, kunder såsom andra entreprenörer. Vi har ett transparent arbetssätt, både mot kunder och inom organisationen. Vi är tydliga med våra förväntningar på vår omgivning, och erbjuder tillgång till information till den som behöver den.

Besöksadress

Lerkrogsvägen 4
1267 9 Hägersten

Fakturaadress

SC4503081
Box 171
831 22 Östersund

Rulla till toppen