Om oss

Sedan 2011 har PMA verkat inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholmsområdet.

Vi arbetar huvudsakligen inom tre områden; exploateringsprojekt, ledningsarbeten och finplanering. Våra kunder är typiskt större bygg- och fastighetsbolag.

Vi är ett familjeägt och värdegrundsstyrt bolag.  Vi grundades av Fredrik Pilbäck som fortfarade är ägare och VD. Vi sätter arbetsglädjen främst, tar hand om varandra som familjemedlemmar, visar vår omgivning passion och nyfikenhet och erbjuder transparens och öppenhet.
Vi har vuxit med omkring 30% per år sedan starten. Idag är vi ett 30-tal anställda och ungefär lika många underentreprenörer. Vi är medlemmar i Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.

Vårt verksamhetssystem är tredjepartscertifierat i enlighet med BKMA av DNV.

Vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet

Vi strävar efter god kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Vi eftersträvar att kontinuerligt förbättra slutprodukterna och vidareutveckla verksamheten genom att vi utvärderar utförda arbeten och långsiktigt producerar bättre produkter med effektivare och säkrare metoder. Att arbeta med/för oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.Vi strävar efter god kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Vi eftersträvar att kontinuerligt förbättra slutprodukterna och vidareutveckla verksamheten genom att vi utvärderar utförda arbeten och långsiktigt producerar bättre produkter med effektivare och säkrare metoder. Att arbeta med/för oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Miljö

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Arbetsmiljö

I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras omgående och förslag tas fram till förändring av arbetssätt. På detta sätt säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön och sättet vi arbetar för att förbättra den.I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras omgående och förslag tas fram till förändring av arbetssätt. På detta sätt säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön och sättet vi arbetar för att förbättra den.

Rulla till toppen