Bilhandbok – servicebil

Som förare och brukare ansvarar du för din servicebil till fullo.
Det innebär ansvar för tvätt, service, reparationer, däckskiften, besiktning  och försäkrings- och polisärenden gällande din bil.

Denna handbok ska återspegla det dagsaktuella upplägget för PMAs servicebilar och fungera som vägledning i hur du förväntas agera i handhavandet av din servicebil.

Vid oklarheter kontaktar du bilansvarig.
Aron Luthman, 070-9995882, aron@pma.se

Privat körning

Privat körning av servicebilar anses vara en löneförmån och ska beskattas. Eftersom inte någon servicebilsbrukare på PMA förmånsbeskattas är privat körning inte tillåten. Servicebilens funktion är att tillse transportmöjlighet från brukarens hem till arbetsplatsen, samt mellan arbetsplatser.

Elektronisk körjournal

Alla servicebilar hos PMA har en elektronisk körjournal. För nyare VW Caddy Cargo-bilar utgörs den av en lösning från VW kallad VW Fleet Connect +, och för andra bilar en lösning kallad Infobric Fleet (tidigare TelliQ). Båda lösningarna motsvarar Skatteverkets krav på elektronisk körjournal. Eftersom alla körningar med en servicebil klassas som tjänstekörningar behöver du som föraren inte administrera körjournalen, utan resor och mätarställning registreras i regel automatiskt.
Ibland kan du som förare behöva bistå med uppdatering/kontroll av mätarställning via SMS eller dylikt.

Försäkring

Alla bilar, oavsett typ eller årsmodell, är helförsäkrade hos Trygg-Hansa.
Som förare ansvarar du för alla försäkringsärenden gällande din bil. Skador, inbrott eller stöld ska du anmäla omgående.

Anmäl via: https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada
Ring in gällande skada: 0771-111110


Drivmedel

Alla servicebilar tankas med Diesel som drivmedel.
Du uppmanas att tanka HVO100 som är en helt fossilfri dieselprodukt, vilket medför att PMAs utsläpp av växthusgaser såsom bland annat koldioxid kan minskas avsevärt. Tankställen hos OKQ8 där du kan tanka HVO100 hittar du via denna länk.

Drivmedelskort

Drivmedelskort tillhandahålles till de vanligaste stationerna; OKQ8 samt Cirkle K. PMA tillhandahåller drivmedelskort till förare på två sätt:

  1. VW Caddy Cargo – via leasingbolaget ALD. Dessa kort tillhör bilen, inte föraren.
  2. Andra bilar – via egna avtal med drivmedelsbolagen. Dessa kort tillhör föraren, inte bilen.

Drivmedelskorten ska användas för inköp av drivmedel till fordonet, andra förbrukningsvätskor till fordonet samt tvätt av fordonet, och i vissa fall parkering. Som förare ansvarar du för kort och tillhörande kod. Om kortet förloras eller inte är användbart ska du vända dig till leasingbolaget ALD om kortet tillhör bilen, eller till bilansvarig om kortet tillhör PMA/dig som förare.

Vägassistans

Gällande bilar av typ VW Caddy Cargo (årsmodell 2022); kontakta ALD vägassistans telefon: 08-50112330

Gällande övriga bilar; kontakta exempelvis Assistancekåren telefon: 020-912912

Besiktning

Du som förare ansvarar för att ditt fordon besiktas i tid, och inte beläggs med körförbud.

För att köra in fordonet på besiktning behöver du en rekvisition som du får från bilansvarig i god tid innan det är dags för besiktning.

Service

Din servicebil behöver servas regelbundet. Oftast säger den själv till när du ska boka in servicetid hos verkstaden. Normalt är serviceintervallet 3000mil för en dieselbil.

VW Caddy Cargo årsmodell 2022 ska servas hos valfri auktoriserad verkstad, och faktura ska skickas till ALD Automotive (detta kan behöva meddelas verkstaden). En auktoriserad verkstad är exempelvis VW Bromma, VW Stockholm Hammarby, VW Stockholm Smista, Möller Bil eller Olofsson Bil. Verkstaden kan kontakta ALDs Tekniker via  08-50112340.

Övriga servicebilar ska servas på en Mekonomen Fleet-verkstad.
Bokning via https://form.jotformeu.com/92654515901357 eller telefon 0771-720000.
Mekonomen Fleet-verkstäder finns exempelvis i Bandhagen, Nacka, Skärholmen , Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby.

Däckförvaring

Alla däck tillhörande servicebilar förvaras hos Vianor, vid någon av anläggningarna i Hägersten eller Sollentuna.

Vianor fakturerar leasingbolaget ALD för alla VW Caddy Cargo, årsmodell 2022. Faktura för övriga servicebilar, ska till PMA.

Skador

Som förare ansvarar du för att polisanmäla skador samt att anmäla skador till försäkringsbolaget (se sektion Försäkring).

Alla skador, oavsett allvarlighet, ska omgående åtgärdas.

Glasskador åtgärdas utan anmälan till försäkringsbolaget, via exempelvis Ryds glas.

Verktyg i bilen

Verktyg i bilen är försäkrade, men självrisken vid verktygsstölder är hög.

Ta för vana att inte förvara motorkapar, dyr håltagningsutrustning, planlasrar eller dylikt i bilen. Förvara dessa på arbetsplatsen i låst container med spärrad dörr.

Rulla till toppen